Cách ghi nội dung banner bảng chữ trên lẵng hoa chia buồn
– Trường hợp đầu tiên là công ty đi phúng viếng người mất là người thân của thành viên công ty hoặc của đối tác
+Cách 1: Ban lãnh đạo cùng tập thể công ty A kính viếng.
+Cách 2: Công ty A Kính Viếng ( Nếu đi viếng người mất là người thân của đối tác).
– Trường hợp là Viếng Thông Gia
+Cách 1: Gia đình thông gia Ông Bà AB cùng các con cháu vô cùng thương tiếc
( Nếu bố mẹ mình còn sống thì ghi tên ông bà vào, còn đã mất thì không nên ghi vào nhé)
+Cách 2: Gia đình Thông Gia cùng các con cháu tại Hà Nội Vô Cùng Thương Tiếc
( Nếu các bạn không thích ghi tên bố mẹ mình vào thì có thể sử dụng cách này)
+Cách 3:Gia đình Cháu AB Thành Kính Phân Ưu
( Câu văn này được các khách hàng trong nam hay sử dụng).
– Trường hợp bạn bè đi viếng người thân của bạn mình
+Cách 1: Các cháu A,B.C bạn của D kính viếng.
+Cách 2: Nhóm bạn thân của D kính viếng hương hồng Bác.
– Trường hợp là thân nhân đi viếng in băng như sau:
+Cách 1: Nếu người mất là chồng: Vợ cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Chồng, Bố, Ông.
+Cách 2: Nếu người mất vợ: Chồng cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Vợ, Bố, Bà.

Hoa Chia Buồn

(HCB 60)

2.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 61)

2.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 62)

2.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 63)

1.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 64)

1.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 66)

1.700.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 68)

1.500.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 70)

1.700.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 71)

1.000.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 72)

1.200.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 73)

1.300.000

Hoa Chia Buồn

(HCB 74)

900.000