Cách ghi nội dung trên banner bảng chữ chúc mừng
[ABC] + Chúc mừng khai trương (ABC là tên cá nhân/ công ty tặng hoa)
[ABC] + Mừng Khai Trương Hồng Phát
[ABC] + Chúc khai trương hồng phát
[ABC] + Chúc mã đáo thành công
[ABC] + chúc vạn sự thành công
[ABC] + Chúc vạn sự may mắn
[ABC] + Chúc mừng lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty
[ABC] + Chúc buôn may bán đắt
[ABC] + Chúc kinh doanh phát đạt

*Trường hợp không muốn để tên của mình trên banner thì ghi:

Chúc [tên công ty khai trương] Khai Trương Hồng Phát
Chúc [tên công ty khai trương] phát tài phát lộc
Chúc [tên công ty khai trương] tiến xa không ngừng
Chúc [tên công ty khai trương] đạt nhiều thành công
123+ Mẫu Hoa Chúc Mừng Khai Trương tại Hà Nội

Giỏ Hoa

BH131

1.500.000

Giỏ Hoa

BH132

1.000.000

Giỏ Hoa

BH133

3.500.000

Giỏ Hoa

BH134

1.200.000

Giỏ Hoa

BH135

1.500.000

Giỏ Hoa

BH136

900.000

Giỏ Hoa

BH137

1.000.000

Giỏ Hoa

BH138

5.000.000

Giỏ Hoa

BH139

1.200.000

Giỏ Hoa

BH140

1.300.000

Giỏ Hoa

BH141

5.000.000

Giỏ Hoa

BH143

2.000.000

Giỏ Hoa

BH144

3.000.000

Giỏ Hoa

BH145

2.200.000

Giỏ Hoa

BH146

2.300.000

Giỏ Hoa

BH147

1.500.000

Giỏ Hoa

BH148

1.700.000

Giỏ Hoa

BH149

2.000.000

Giỏ Hoa

BH150

2.500.000

Giỏ Hoa

BH151

3.000.000

Giỏ Hoa

BH152

3.000.000

Giỏ Hoa

BH153

3.500.000

Giỏ Hoa

BH154

2.500.000

Giỏ Hoa

BH155

1.500.000

Giỏ Hoa

BH156

1.700.000

Giỏ Hoa

BH157

1.700.000

Giỏ Hoa

BH158

2.500.000

Giỏ Hoa

BH159

3.000.000

Hoa Khai Trương

Hồng Phát 01

1.500.000

Hoa Khai Trương

Hồng Phát 02

2.200.000