Cách ghi nội dung banner bảng chữ trên lẵng hoa chia buồn
– Trường hợp đầu tiên là công ty đi phúng viếng người mất là người thân của thành viên công ty hoặc của đối tác
+Cách 1: Ban lãnh đạo cùng tập thể công ty A kính viếng.
+Cách 2: Công ty A Kính Viếng ( Nếu đi viếng người mất là người thân của đối tác).
– Trường hợp là Viếng Thông Gia
+Cách 1: Gia đình thông gia Ông Bà AB cùng các con cháu vô cùng thương tiếc
( Nếu bố mẹ mình còn sống thì ghi tên ông bà vào, còn đã mất thì không nên ghi vào nhé)
+Cách 2: Gia đình Thông Gia cùng các con cháu tại Hà Nội Vô Cùng Thương Tiếc
( Nếu các bạn không thích ghi tên bố mẹ mình vào thì có thể sử dụng cách này)
+Cách 3:Gia đình Cháu AB Thành Kính Phân Ưu
( Câu văn này được các khách hàng trong nam hay sử dụng).
– Trường hợp bạn bè đi viếng người thân của bạn mình
+Cách 1: Các cháu A,B.C bạn của D kính viếng.
+Cách 2: Nhóm bạn thân của D kính viếng hương hồng Bác.
– Trường hợp là thân nhân đi viếng in băng như sau:
+Cách 1: Nếu người mất là chồng: Vợ cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Chồng, Bố, Ông.
+Cách 2: Nếu người mất vợ: Chồng cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Vợ, Bố, Bà.

Close Menu
×
×

Cart